1. Je bent bijv. gevallen en je hebt zo snel mogelijk hulp nodig. Zorg dat je óveral en áltijd contact kunt opnemen met anderen in geval van problemen. Met bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een knop voor persoonsalarmering (zie onder meer op www.monty.nl). Waarmee je écht overal in en buiten je woning contact kunt opnemen, want een ongeluk zit in een klein hoekje en zo is het echt: met een lichamelijke beperking zul je altijd zien dat je op de meest ongunstige plek in huis valt. Probeer voor alle zekerheid dit kunnen bellen of alarmeren overal in huis uit. Daarbij is het ook belangrijk dat:

a. de batterijen altijd zijn opgeladen
b. dat je de telefoon en/of alarmknop echt altijd bij je hebt.

2. Naast het hulpmiddel waarmee je contact kan opnemen, moet je natuurlijk ook een aantal mensen benaderd hebben, die in geval van nood jou kunnen komen helpen. Deze mensen moeten zelf in jouw woning kunnen komen om je daadwerkelijk te helpen. Zodat je normaal gesproken altijd hulp kan inroepen.

Daarnaast kan het geen kwaad als je voor noodgevallen altijd een actueel medicatieoverzicht, overzicht van jouw medici en telefoonlijst met contactpersonen bij je hebt. Zet die telefoonnummers ook in je telefoon.

Als je geholpen en van de schrik bekomen bent benut jouw negatieve ervaringen met het oog op het nemen van maatregelen in gedrag of hulpmiddelen, die voorkomen dat je nog een keer in zo’n acute situatie terechtkomt.

Tips over hoe je als hulpgever iemand en medische problemen kan helpen kun je vinden op internet http://www.rodekruis.nl/ehbo en https://www.ehbo.nl/tips/ of nog handiger zet de app (zoek op ‘apps EHBO’) op een smartphone, zodat je tips bij je hebt als je ze nodig hebt. Aarzel niet en bel vooral eerst 112 in nood-en twijfelsituaties!

Mocht het zo zijn dat je door de acute situatie niet verantwoord naar huis kan overleggen dan met de arts of specialist over wat nu? Zij kunnen meedenken en meehelpen bij het zoeken, vinden en regelen van instemming met een gepaste en verantwoorde oplossing.

Er bestaan zgn. ‘senioren’ telefoons met grote drukknoppen en een SOS-toets, die, als je deze lang genoeg ingedrukt houdt, automatisch een aantal mensen (opgenomen in de SOS-cirkel) na elkaar gaat bellen met een bericht en daarmee stopt zodra een persoon heeft opgenomen. Toch zijn deze telefoons niet altijd goed genoeg te gebruiken: er kunnen bijvoorbeeld voor jou te weinig telefoonnummers in de SOS-cirkel staan, of ze stoppen met het bellen van de SOS-cirkel zodra bij een telefoon nummer van die SOS-cirkel de voicemail hoort en ‘denkt ‘iemand aan de telefoon gehad te hebben. Lees vóór de aanschaf eerst de gebruiksaanwijzing door Spreekt en de SOS-telefoonaan de lijn krijgt en de telefoon denkt a na het bellen op een voicemail stopt de telefoon bruikbaar zijn omdat bijvoorbeeld het aantal te bellen contactpersonen voor jou te klein is óf na het inspreken van een voicemail

In INFORMATIEBRONNEN vind je misschien (nog) meer relevante informatie.