Er zijn verschillende categorieën hulpgevers:

1. iemand die in privéomstandigheden hulp geeft zoals een mantelzorger, gezinsleden kennissen, mensen uit de naaste omgeving, buren, familie, buurtbewoners en vrijwilligers een zgn. ‘privé hulpgever’
2. iemand die beroepsmatig hulp geeft zoals een verpleegkundige, therapeut (bijv. fysio of ergo en diëtist) of medicus (bijv. (revalidatie)arts of medisch specialist) een zgn. ‘professionele hulpgever’
3. of een ‘indirecte hulpgever’ zoals een leverancier of ontwikkelaar van hulpmiddelen, onderzoeker (zoals (innovatief) bedrijf, school, hogeschool, universiteiten etc. Die met hulpmiddelen, diensten of onderzoeken indirect hulp geeft.

Privé hulpgever

Er wordt hier nadrukkelijk stilgestaan bij mantelzorgers en vrijwilligers. Mantelzorgers en vrijwilligers worden vaak door elkaar gehaald. Maar er is een groot verschil: mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg overkomt je: mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Soms plegen mantelzorgers kleine medische handelingen. Vrijwilligerszorg is de persoonlijke zorg en ondersteuning die vrijwilligers geven aan mensen in kwetsbare situaties. Deze vrijwilligers doen hun werk belangeloos en onbetaald, omdat ze er zelf voor kiezen. Zij verlenen hun zorg vaak een-op-een en doen dat op vastgestelde tijden: van een paar uur tot meerdere dagen per week of per maand. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerszorg kies je.

Alle zorg thuis wordt gegeven door maar liefst ca. 4 miljoen mensen. Er is een zeer nuttige vereniging voor mantel- en vrijwilligerszorg: Mezzo.

Het kan zijn dat het verlenen van mantelzorg heel moeilijk of erg zwaar wordt. Weet dan dat er respijtzorg bestaat. Dit is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Je vindt hier meer informatie over op https://www.mantelzorg.nl/professionals/onderwerpen/actueel/vervangende-zorg-of-respijtzorg/.

INFORMATIEBRONNEN

Voor mantelzorgers en vrijwilligers is er de eerder genoemde vereniging,Mezzo, die veel doet en een zeer informatieve website (https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s) heeft over onder meer:

wat mantelzorg is wat er allemaal zo bij komt kijken:

  • geldzaken
  • wonen
  • werk
  • wetten en regels
  • gemeente en zorg
  • delen van zorg
  • steun en advies
  • ervaringen delen

• overzicht van websites voor jonge mantelzorgers https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/voor-jonge-mantelzorgers/websites-voor-jonge-mantelzorgers en een telefoonlijn waar je als mantelzorger terechtkan en een luisterend oor hebt en gratis advies krijgt.

De website www.mantelzorg.nl richt zich volledig op mantelzorgers en bevat ook veel nuttige informatie.

Daarnaast zijn er de nodige goede websites zoals:

http://www.samenbeterthuis.nl/ erg goede website voor van alles voor jezelf (preventie en zelfzorg) en hoe iemand jou het best kan helpen (onder meer bij overeind helpen na een val)
• Een website van de rijksoverheid(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg ) geeft informatie over onder meer een financiële tegemoetkoming het zgn. mantelzorg compliment en mantelzorgwoningen.
www.beweging3.nl is een informatieve website waarop allerlei relevante onderwerpen voor personen met een lichamelijke beperking en mantelzorgers worden toegelicht. En er is ook een serie Bikkels over kinderen die thuis meehelpen met een gehandicapte vader, moeder en broer of zus (Zie website van de VPRO) https://www.npo.nl/bikkels/POMS_S_VPRO_397954

Professionele hulpgever

Individuele professionele hulpgevers worden uitdrukkelijk uitgenodigd om ook eigen positieve ervaringen uit hun opleiding en de praktijk in de vorm van tips op deze website door te geven aan privé hulpgevers én collega’s. Of om handige informatiebronnen door te geven. Ook kun je vragen stellen, waarbij je hoopt op een bruikbaar antwoord van een collega of een andere hulpgever.

Indirecte hulpgever

Een indirecte hulpgever kan bij innovatiebehoeften, rechtstreeks contact opnemen met de behoeftesteller, voor vragen of om de innovatie mee af te stemmen. Mocht een bedrijf al een oplossing hebben voor een innovatiebehoefte op deze website, laat dit dan de behoeftesteller weten. Als de oplossing ook bij hem of haar werkt dring er dan bij de behoeftesteller op aan dat deze dit kenbaar maakt aan de redactie van de website.

In INFORMATIEBRONNEN vind je misschien (nog) meer relevante informatie.

Openstaande vragen en/of innovatiebehoeften: