Bij ICT worden hier alle mogelijkheden bedoeld met communicatie (telecommunicatie ,Wifi, bluetooth etc.) en bijbehorende hardware (computer, tablet, smartphone, alarmknop etc.) en software die je kunnen helpen. Het goed kunnen gebruiken van deze mogelijkheden met je lichamelijke beperking staat hier centraal. Gelukkig wordt er steeds meer mogelijk met moderne technieken.

Heb je moeite met:

 • typen? Er bestaat spraakherkenning voor het inspreken van teksten op de computer zonder te typen en soms kun je daarmee ook de computer mee bedienen. Goede spraakherkenning kan ook moeilijk te herkennen woorden vertalen,zoals bijv. namen of vakjargon. Spraakherkennings software kan dit oplossen doordat je dit moeilijke woord door een zelf verzonnen woord kan vervangen, dat wel gemakkelijk te herkennen is. Zodra de spraakherkenning deze vervanging herkent typt hij het moeilijke woord. Dan hoef je niet steeds een moeilijk woord alsnog zelf in te typen of te corrigeren.
 • schrijven? Houd notities op een andere manier bij zoals op een telefoon(SMS), smartphone, computer of voice recorder
 • computers e.d.: als lid van seniorweb kun je wellicht meer te weten komen over computers e.d. en problemen (laten) oplossen.

Verder:

het wordt steeds gemakkelijker om:

 • apparatuur op afstand te bedienen
 • snel de juiste informatie via internet en met apps te zoeken
 • zelf metingen uit te voeren
 • en om persoonlijke zaken bij te houden
 • sommige gemeenten hebben op hun gemeente gerichte toepassingen en websites(zo kent Zoetermeer een website (https://www.zosamen.nl/) waar je hulp kan vragen en hulp kan aanbieden en alle informatie kunt vinden over wat de gemeente doet rondom mantelzorg. En Delft heeft de website (http://www.hallozorg.nl/) en een bijbehorende app om zaken voor jezelf en met alle hulpgevers gemakkelijk te kunnen bijhouden)
 • toepassingen van E-health en domotica kunnen in de toekomst een steeds grotere rol spelen bij een grotere zelfstandigheid en meer mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking.

  • E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en cliënten zijn dankzij e-health in staat om de regie te nemen over hun gezondheid.
  • Domotica is de integratie van technologie en diensten, t.b.v. een betere kwaliteit van wonen en leven.

KROONJUWEEL Voor ICT toepassingen voor mensen met een lichamelijke beperking bevat de website www.rdgkompagne.nl veel nuttige informatie.

In INFORMATIEBRONNEN vind je misschien (nog) meer relevante informatie.