• besteed als (zorg)organisatie tijd aan verbetering van de kwaliteit van het hulpgeven. Er wordt aan mensen met een lichamelijke beperking nogal eens naar de tevredenheid gevraagd - heel goed en vooral blijven doen -, maar dat wordt hier niet bedoeld. Wat wel bedoeld wordt is dat de individuele hulp zo goed als mogelijk wordt en blijft:

• Geef de persoon met een lichamelijke beperking de kans om echt mee te denken over hoe de hulp beter en mogelijk efficiënter kan. Daar is soms best een verbeterslag mogelijk. De persoon met de lichamelijke beperking is tenslotte degene waarom alles draait en die de geboden hulp echt ervaart. Betrek deze persoon bij verbeterslagen. Deze kan ook het effect van een doorgevoerde verandering op gebruikerswaarde schatten. En doe wat met zinvolle suggesties en maak dat vooral bekend (bijv. ’de suggestie van de maand’).

• Geef vakexperts op hun specifieke terrein de ruimte om hun kennis en ervaring goed aan anderen over te dragen. Nuttige kennis en ervaring blijft soms onnodig beperkt tot weinig medewerkers. Een verbetering van de kwaliteit en tegelijkertijd efficiëntie kunnen dan hand in hand gaan, omdat dan hulp vaak ook minder tijd vergt. Ter illustratie: het aanbrengen van een infuus bij iemand, die moeilijker te prikken is. De een doet het in één keer goed (bijv. een anesthesist), terwijl iemand met minder handigheid er bijvoorbeeld veel langer mee bezig is met bovendien meer ongewenst littekenweefsel voor de patiënt in kwestie.

• Onbekend maakt onbemind in dit geldt ook voor Fokus. Heb je een behoorlijke lichamelijke beperking en heb je een (zekere hoeveelheid) hulp op afroep nodig, maar wil je wel in een normale omgeving wonen en niet in een instelling? Vrijheid en gewoon wonen met een fysieke beperking of handicap. Fokus maakt het mogelijk. Er wordt assistentie gegeven bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals aan- en uitkleden, toiletgang en eenvoudige verpleegtechnische handelingen. De cliënt bepaalt wanneer, waarbij en hoe. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zo houd je zelf de regie over jouw leven! Een ervaring is dat de ADL-er zeer behulpzaam is en de tijd neemt, die nodig is (geen gebruikelijke tijdsdruk zoals bij thuiszorg). Of zoals een bewoner het noemt: ‘Het lijkt net een Zonnebloem vakantie maar dan in je eigen woonruimte!’ De website https://www.fokuswonen.nl/ geeft meer informatie over de mogelijkheden, randvoorwaarden en methode van aanmelden.

In INFORMATIEBRONNEN vind je misschien (nog) meer relevante informatie.