Ook mensen met een lichamelijke beperkingen horen erbij en kunnen mogelijk aangepast werken.

• Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden en op 1 mei 2015 de Wet banenafspraak en quotum arbeid beperkten (soms ook wel de Quotumwet genoemd). Deze wetten moet werkgevers stimuleren mensen met een beperking in dienst te nemen.
• Per 1 januari 2017 heeft de overheid het gemakkelijker gemaakt voor mensen met een arbeidsbeperking om een reguliere baan te vinden.
• Als je al deel uitmaakt van het arbeidsproces en je bent genoodzaakt minder of aangepast te moeten werken door je (lichamelijke) beperking, dan wordt er momenteel vaak een beroep gedaan op het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen). UWV begeleidt je dan bij het vinden van aangepast werk.
• Als je nog niet deel uit maakt van het arbeidsproces en graag een betaalde baan wil hebben, kan er ook een beroep gedaan worden op UWV, die je helpt bij het vinden van geschikte arbeid. Ook zijn er organisaties op internet te vinden die je hierin kunnen helpen (zoek op internet naar: ‘werken met een beperking’).
• Naast UWV en specifieke organisaties die begeleiden bij het vinden van betaalde arbeid kunnen gemeenten hierin ook een rol spelen.

Mensen met een beperking vragen zich regelmatig af: Ben je nu wel of juist niet verplicht om tijdens een sollicitatiegesprek te melden dat je door een (chronische) aandoening beperkt bent in het uitvoeren van werkzaamheden? Nee, je bent, als sollicitant, niet verplicht om volledige inzage te geven in je medische gesteldheid.

Echter, de werkgever kan naar je gezondheidstoestand vragen. Als je hier niet eerlijk in bent en vervolgens uitvalt door problemen direct veroorzaakt door je aandoening, kan de werkgever juridische stappen ondernemen die voor jou niet positief kunnen uitvallen. Het melden van je medische gesteldheid hoeft niet altijd nadelig te zijn. Niet alle betaalde banen vragen algehele gezondheid. Er zijn voldoende werkzaamheden die ook door lichamelijk beperkte mensen uitgevoerd kunnen worden.

Websites met meer informatie:

  1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking
  2. www.werkenmeteenbeperking.nl/
  3. https://www.mensenrechten.nl/dossier/werken-met-een-beperking

Voor mensen met MS, die werken en daarbij aanpassingen op de werkvloer nodig hebben of die willen werken, is er een MS-werkloket (www.mswerkloket.nl) met praktische tips en informatie.

In INFORMATIEBRONNEN vind je misschien (nog) meer relevante informatie.

Openstaande vragen en/of innovatiebehoeften: